• Beste leden,

  Hierbij nodigen wij u uit voor de tweede Algemene Ledenvergadering op maandag 3 april 2023 in ons kantine. Aanvang is om 20.00 uur.

 • Op deze tweede ledenvergadering staat voornamelijk het wijzigen van de statuten op de agenda. Voor het wijzigen van de statuten is namelijk een quorum van minimaal 2/3 van het totale aantal leden vereist (huidige statuten artikel 19 lid 3). Dit werd niet gehaald op de eerste ALV van 13 maart 2023. Besloten werd om de aanwezige leden wel te informeren over de gewijzigde statuten, maar deze gewijzigde statuten mee te nemen naar een nieuw uit te roepen algemene ledenvergadering. Op de tweede ledenvergadering van maandag 3 april 2023 is geen minimum aantal leden vereist en volstaat een tweederde meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.

   

  Als agenda wordt het volgende voorgesteld: 

   

  1. Opening 

  2. Mededelingen en ingebrachte agendapunten 

  3. Notulen Algemene Ledenvergadering 13 maart 2023

  4. Wijzigingen statuten - Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)

  5. Begroting 2023-2024

  a. Vaststellen contributieverhoging van 7%

  b. Verdere toelichting begroting 2023-2024

  c. Vaststellen begroting 2023-2024

  6. Verkiezing leden van de kascommissie

  7. Rondvraag en sluiting

   

  đ—Ļ𝘁𝘂𝗸𝗸𝗲đ—ģ đŸ¯ 𝗮đ—Ŋđ—ŋđ—ļ𝗹 𝟮đŸŦđŸŽđŸ¯

   

  tingsformulier ALV OVC'85

   

  Mocht u de begroting seizoen 2023-2024 alvast in willen zien voor de vergadering, dan kunt u dat via mail aanvragen: penningmeester@ovc85.nl.

   

  đ—Ēđ—ļ𝗲 đ—ē𝗮𝗴 𝘀𝘁𝗲đ—ēđ—ē𝗲đ—ģ ?

  Alleen leden hebben toegang tot de ALV. Leden zijn: spelers, vrijwilligers die een structurele bijdrage leveren zoals teamleider, trainer, Technische Commissie en mensen die door het bestuur zijn benoemd in commissies zoals: tuchtcommissie, sponsor, wedstrijdzaken enz. 

  Kun je niet bij de ALV aanwezig zijn, maar wil je wel je stem uitbrengen? Dan kun je een ander lid machtigen namens jou een stem uit te brengen. 

   

  𝗛đ—ŧ𝗲 đ—ē𝗮𝗰đ—ĩ𝘁đ—ļ𝗴 𝗷𝗲 đ—ļ𝗲đ—ē𝗮đ—ģ𝗱 𝗮đ—ģ𝗱𝗲đ—ŋ𝘀 đ—ŧđ—ē 𝘃đ—ŧđ—ŧđ—ŋ 𝗷𝗲 𝘁𝗲 𝘀𝘁𝗲đ—ēđ—ē𝗲đ—ģ?

  Het machtigingsformulier inclusief een kopie van ID dient meegenomen te worden naar de ALV. Dit zal door een bestuurslid en een onafhankelijke derde gecontroleerd worden voor aanvang van de ALV. 

  Het moet voor zowel de leden als de volmachtgever als de gevolmachtigde duidelijk zijn waar wel en niet op gestemd kan worden en als de volmachtgever dat wenst, ook wat zijn stem dient te zijn. Een wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarig kind hoeft geen machtigingsformulier in te leveren voor zijn/haar kinderen. Zij/hij is automatisch gemachtigd voor zijn/haar kinderen. 

   

  Ieder kind is lid, de aanwezige ouder is alleen de vertegenwoordiger en mag voor ieder kind stemmen. Daarnaast mag ieder kind nog een machtiging van een ander hebben. Is een kind 18 jaar dan is hij/zij zelf lid en mag niet een ouder namens zichzelf sturen. 

   

  Sponsoren zijn geen leden maar stakeholders/externe partijen (zie ook definitie van 'lid' eerder in de tekst). EÊn gevolmachtigde mag maximaal twee stemmen uitbrengen. Dit brengt mee dat als de gevolmachtigde ook voor zichzelf wilt stemmen, hij/zij voor maximaal 1 volmachtgever mag stemmen. 

   

  Kom je ook? Laat het ons weten? 

  Laat eenvoudig weten of je er bij bent. Stuur een mail aan secretaris@ovc85.nl om je aanwezigheid aan te kondigen. Alvast bedankt en graag tot maandag 3 april 2023! 

   

  Namens het bestuur van OVC'85, 

  Harm Wevers, Josephine de Maar, Wim Liet en Mirjam de Stigter.