• Hierbij nodigt het bestuur van OVC’85 alle leden uit om op donderdag 26 november om 20.30 uur deel te nemen aan de eerste online Algemene Ledenvergadering (ALV) in onze geschiedenis. Door Corona en de daaruit vloeiende maatregelen is een fysieke bijeenkomst helaas niet mogelijk.

    Belangrijk punt op de agenda is het aanstellen van nieuwe bestuursleden, vanwege het aanstaande vertrek van twee van de drie bestuursleden.

    Binnenkort volgt informatie over hoe je er bij kunt zijn.

    We hopen op een grote deelname, dus hou je agenda voor die avond vrij!

    Met sportieve groet,


    Het bestuur van OVC’85