• ARAG FairPlay certificering

  • Uit handen van KNVB Betaald Voetbal scheidsrechter Eric Braamhaar ontving OVC’85 uit Oosterbeek op 25 mei 2016 het officiële FairPlay-certificaat van de KNVB en ARAG. Het certificaat wordt uitgereikt aan voetbalverenigingen die een goed arbitragebeleid hebben.

    Om in aanmerking te komen voor de certificering moet een vereniging aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet er bijvoorbeeld een scheidsrechterscoördinator zijn, moet 95% van de scheidsrechters gediplomeerd zijn, hebben ze kledingvoorschriften en organiseert de club per seizoen minimaal twee (spelregel)bijeenkomsten voor scheidsrechters. OVC’85 is de eerste club in de gemeente die het certificaat heeft weten te bemachtigen.

    De coördinator en voorzitter van de scheidsrechterscommissie van OVC’85 is Harm Bos. "Er zijn ongeveer 60 scheidsrechters actief bij OVC’85, waarvan ruim de helft pupillenscheidsrechters zijn, sommigen dit jaar nog opgeleid", vertelt Bos. "Kinderen van 12 jaar en ouder fluiten veel jeugdwedstrijden. Bij die wedstrijden is altijd een volwassen scheidsrechter aanwezig om aan- of bij te sturen waar nodig."

  • Vanaf 25 mei 2016 is sportpark De Bilderberg dus een Fairplay Zone! Na de officiële plichtplegingen speelden de D1 en D2 een vriendschappelijke wedstrijd onder leiding van hun eigen scheidsrechters. Na afloop daarvan was er een spelregelavond onder leiding van Betaald Voetbal scheidsrechter Eric Braamhaar, waarbij de arbiter tevens leuke ervaringen met alle aanwezigen deelde.

    OVC’85 kijkt enthousiast en trots terug op deze avond. En terecht! Nu is het zaak om het niveau vast te houden en te borgen binnen het beleid van de vereniging.