• Op donderdag 26 november hield OVC'85 voor het eerst een online ALV. Met 37 deelnemers was het druk bezocht. Een succes, zo zegt het bestuur.


    "Met akkoord op de (financiële) jaarverslagen en een initiatief om gericht aan de slag te gaan voor nieuwe bestuursleden kijken wij als bestuur met voldoening terug op de online ALV. Het was wennen zo via de laptop met elkaar te praten over het reilen en zeilen van de vereniging. We hebben onze grote dank uitgesproken voor de inzet van de vertrekkende bestuursleden Richard Brinkman, Chris Eerens en Daniël Corbeek. Vanaf 1 februari aanstaande stoppen Hanneke en Monique als bestuursleden, dus de druk is groot om opvolging én uitbreiding te vinden.

    Met de online ALV hebben we daar weer een stap in kunnen zetten." aldus Wim Liet, penningmeester en voorzitter ad interim.

    Voor meer informatie kun je mailen naar bestuur@ovc85.nl