• Lid worden

 • Aanmeldprocedure

  Lid worden van OVC'85 is altijd mogelijk. Aanmelden kan door het aanmeldingsformulier volledig, inclusief machtiging voor de contributie en overige vergoedingen, in te vullen en te verzenden. Daarna bericht de ledenadministratie u en zal er een proeftraining plaatsvinden om te kijken waar het nieuwe lid het best kan instromen en of daar ook daadwerkelijk plaats is.

  Er is op dit moment geen wachtlijst maar het kan zijn dat er niet direct plaats is in het team, dit in verband met de aantallen in een bepaalde leeftijdscategorie. Na plaatsing in een team is er pas de verplichting tot het betalen van contributie. Mocht er onverhoopt geen plaats zijn, dan kan er tijdelijk in ieder geval als trainingslid worden gespeeld, totdat er weer plaats is.

  Wijzigingen kunnen worden doorgegeven aan ledenadministratie@ovc85.nl

  Het aanmeldingsformulier treft u hier aan. 
  Het van toepassing zijnde contributie- en boetereglement vindt u hier.