• In de Algemene Ledenvergadering op maandag 3 april 2023 is wijziging van de statuten voorgesteld. Wijziging werd voorgesteld om te voldoen aan de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen), die per 1 juli 2021 in werking is getreden. De voorgestelde statutenwijziging werd aangenomen met algemene stemmen.

     

    Op 13 april 2023 is de akte van statutenwijziging gepasseerd bij de notaris en gedeopneerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem. 

    Klik hier om het document te downloaden.