• Als nieuw bestuur zijn wij alweer goed een jaar bezig. We hebben de eerst nodige zaken opgepakt zodat we als club konden blijven voetballen. Dit kunnen wij niet alleen en zijn dan ook ongelooflijk dankbaar voor iedereen die zich al jaren, of sinds dit jaar, vrijwillig inzet voor de club.  

 • Een belangrijk moment is de Algemene Ledenvergadering op maandag 30 mei aanstaande. Erg fijn om elkaar dan weer live in de kantine te kunnen ontmoeten. We hopen dat jullie dat in grote getalen doen. Jullie hebben hierover een aparte mail ontvangen met agenda en aanmeldmogelijkheden voor de ALV.

  We eindigen met de mededeling dat Willem ter Haar, onze wedstrijdsecretaris heeft aangegeven eind van het seizoen te stoppen met deze belangrijke taak. We willen vanaf deze plek onze dank uitspreken voor de tijd en energie die hij heeft gegeven dit jaar. Uiteraard zijn we als club nergens zonder wedstrijdsecretaris. We willen iedereen vragen om te overdenken of deze taak iets voor jou kan zijn. Zie ook het kopje vacatures hieronder voor meer informatie.

  Sportieve groet Harm Wevers, Josephine de Maar, Wim Liet en Mirjam de Stigter.

   

   

  Richting einde seizoen

  We gaan richting het einde van het seizoen. Eind mei is dan ook de laatste wedstrijddag bij ons op de velden. Belangrijke data voor de komende weken zijn:

  21 mei: Pupillenloterij voor jeugd tot en met JO12 georganiseerd door de activiteitencommissie.

  30 mei: Algemene Ledenvergadering

  1 juni: Tot deze dag is opzeggen van het lidmaatschap mogelijk zonder boete.

  8 juni: Extra Algemene Ledenvergadering (onder voorbehoud)

  26 juni: Pupillendag voor jeugd tot en met JO11 en uitreiking prijzen van de Grote Club Actie

  9 juli: kick-off nieuwe seizoen voor alle nieuwe teams van seizoen 2022/2023 gecombineerd met een toernooi voor JO13 t/m JO19 en een heuse zomerborrel.; vanwege vroege start competitie (laatste weekend van de zomervakantie) is de kick-off nog vóór de start van de zomervakantie.

   

  Start nieuwe seizoen

  De indeling van de nieuwe teams wordt eind mei bekend gemaakt. Op de kick-off op 9 juli worden de (soms) nieuwe regels besproken en de taken binnen het team verdeeld. Start van het nieuwe seizoen is het eerste weekend van september, in onze regio het laatste weekend van de zomervakantie. Dat is de Airborne zaterdag, heel de club speelt die dag niet in principe.

   

  Mini pannaveldje

  Direct na het hek richting kunstgrasvelden wordt aan de rechterkant een pannaveldje gerealiseerd. Mede gesponsord door Stichting Kinderkledingbeurs Oosterbeek. Hopelijk kunnen we op 26 juni tijdens de Pupillendag het pannaveldje in gebruik nemen. 

   

  Opleiding jeugdscheidsrechters

  Meer dan 20 jeugdscheidsrechters gaan in mei op cursus, zodat zij daarna kunnen worden ingezet als pupillenscheidsrechters/ spelbegeleiders bij wedstrijden van JO11 en JO12. De cursus wordt betaald door OVC’85 en per gefloten wedstrijd krijgen ze een vergoeding. Daan Kers als scheidsrechtercoördinator heeft dit mooie initiatief opgezet.

   

  Update Activiteiten Commissie

  September 2021 is de nieuwe driekoppige activiteiten commissie een feit. Geertruida Zwanenburg, Timo van de Koevering en Angelique Brinkman gaan aan de slag met de opdracht om leuke activiteiten te combineren met sociale binding en plezier voor alle leden van OVC.

  Ondanks dat de corona maatregelen, wat roet in eten gooide, wist de Sint toch de toegang tot de lockers te verschaffen. Tot grote vreugde, en enigszins ontzag ; ), kwam Piet ook nog persoonlijk langs op de groene mat. Alle vrijwilligers hebben rond de kerst een enorme én heerlijke chocoladereep ontvangen als bedankje voor hun inzet voor OVC.

  Een soortgelijk trucje met de lockers kon de paashaas uithalen met behulp van een coach (die overigens anoniem wenst te blijven). De Champions League heeft de paashaas geholpen met het opsporen van zijn kwijtgeraakte eieren. Als beloning kregen ze allemaal hun eigen chocolade haas. Eén speurder vond zelfs het gouden ei, die nu pronkt op het nachtkastje van de eerlijke vinder.

  Na de zomer moeten wij helaas afscheid nemen van Timo. Geertruida en Angelique werken nu toe naar een constructie van kleine werkgroepen die organisatie van concrete activiteiten voor hun rekening nemen. Zo hebben we nu al een werkgroep zomerborrel, pupillen loterij en Pupillendag.

  Vind jij het leuk om één keer per jaar je steentje bij te dragen? Of heb je nog ideeën of wil je je steentje aan de activiteiten commissie bijdragen? Meld je dan aan, eventueel samen met een paar mensen met wie je het goed kan vinden, bij activiteiten@ovc85.nl.

   

  Nieuws over de kantine

  De diensten om te helpen achter de bar vanuit de teams loopt goed. Mooi dat iedereen hierin zijn verantwoordelijkheid neemt. Jan Gerritsen en Ernest Willemsen zorgen dat de bestellingen gedaan worden en de kantine kan blijven draaien. In de keuken zijn twee nieuwe krachten, Cas en Thije,  werkzaam, zodat iedereen warme snacks kan blijven bestellen. Ook Bart heeft heel wat uren in de keuken geholpen dit seizoen! Waarvoor dank! Ook alle vaste barvrijwilligers die de doordeweekse avonden de bezetting draaien en of zaterdag openen of sluiten dank!

   

  Aanleveren kopij volgende nieuwsbrief

  We informeren graag alle (ouders van) leden over het reilen en zeilen van de vereniging. Omdat het onmogelijk is voor een paar mensen alle nieuws vanuit de hele club te overzien, ontvangen we graag kopij! Stuur het aan mirjam.destigter@ovc85.nl

   

  Vacatures

  Wil je meer weten over 1 of meerdere van onderstaande vacatures, mail dan aan bestuur@ovc85.nl of app/bel met Mirjam de Stigter 06-12829624.

  • Wedstrijdsecretaris (circa 6 uur per week. Plannen van wedstrijden en alle daaraan gerelateerde zaken)
  • Mensen die willen meedraaien bij de vaste groep wedstrijdtafel. (3,5 uur per 5 weken)
  • Mensen die willen meehelpen in de kantine (open of sluiten kantine, of vaste shift)
  • Bestuurslid voetbalzaken
  • Mensen die willen meedraaien met de organisatie van de Pupillendag
  • Verzorger OVC’85 1
  • Assistent trainer OVC’85 1
  • Teamleider OVC’85 1
  • Leden sponsorcommissie
  • Jeugdtrainers die een team willen trainen tegen vergoeding.