• Op de algemene leden vergadering van OVC'85 op 18 mei zijn drie nieuwe bestuursleden benoemd. Harm Wevers is voorzitter, Josephine de Maar secretaris en Mirjam de Stigter algemeen bestuurslid. Samen met penningmeester Wim Liet vormen zij het huidige bestuur.

 • Vertrekkende bestuursleden Hanneke van den Bent en Monique ten Napel zijn hartelijk bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren.

  Naast de nieuwe bestuursleden is veel energie gestoken in het werven van vrijwilligers voor deeltaken. Dat heeft resultaat gehad: onder andere het benaderen van (ouders van) nieuwe leden, ook voor het vervullen van taken binnen de club, wordt opgepakt evenals het coördineren van de scheidsrechters, bemensing voor de commissie technische zaken mensen voor de activiteiten commissie.

  Goed nieuws, al zijn er nog meer mensen nodig. Bijvoorbeeld voor de wedstrijd tafel zoeken we mensen die eens in de vijf weken 3,5 uur uit- en thuis spelende teams willen ontvangen, evenals scheidsrechters. Daarbij krijg je hulp, dus je zit er niet alleen. Heb je belangstelling voor dit of een andere klus? Laat het weten via bestuur@ovc85.nl

  Ook een bestuurslid voetbal technische zaken wordt nog gezocht.

  Met sportieve groet,

  Het oude én het nieuwe bestuur