• De inworp

  Een inworp is een manier om het spel te hervatten. Een inworp wordt toegekend aan de tegenstanders van de speler die de bal het laatst raakte wanneer de bal geheel en al over de zijlijn is gegaan, hetzij over de grond, hetzij door de lucht. Uit een inworp kan niet rechtstreeks worden gescoord.

 • Procedure

  Op het moment van inwerpen geldt voor de inwerper dat hij:

  • met de voorzijde van zijn lichaam in de richting van het speelveld staat;
  • met een gedeelte van elke voet op of achter de zijlijn staat;
  • de bal met beide handen vasthoudt;
  • de bal inwerpt van achter het hoofd en daarboven loslaat;
  • de bal inwerpt vanaf de plaats waar deze het speelveld heeft verlaten.
  • Bij een ingooi moeten de beide voeten, of een deel hiervan, de grond raken.