• Het bestuur van de voetbalvereniging OVC’85 nodigt jou uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandag 30 mei 2022.

  • aanvang 20.00 uur
  • eindtijd 22.00 uur

  De vergadering wordt gehouden in het clubhuis aan de Sportlaan 1 te Oosterbeek.

 • Agenda

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Afmeldingen
  3. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering
  4. Mededelingen bestuur
  5. Jaarverslag van secretaris (seizoen 2021-2022)
  6. Financiën
   • Jaarverslag van de penningmeester (2021-2022)
   • Verslag van de kascommissie
   • Decharge penningmeester en bestuur
   • Vaststelling van contributies 2022-2023
   • Vaststelling van de begroting 2022-2023
   • Verkiezing leden kascommissie
  7. Voetbal Technische zaken
  8. Goedkeuren nieuwe statuten
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

  Stukken zijn vooraf op te vragen bij secretaris@ovc85.nl

  Laat eenvoudig weten of je er bij bent. Stuur een mail aan secretaris@ovc85.nl om je aanwezigheid aan te kondigen.