• Op 21 april jl. heeft het kabinet bekendgemaakt dat vanaf 28 april de jeugd tot en met 12 jaar weer mag sporten in teamverband. De oudere jeugd mag sporten zolang er 1,5 meter afstand wordt gehouden.

    Er zullen plannen moeten worden gemaakt hoe dit voor OVC'85 vorm te geven. De gemeente krijgt vrijdag 24 april van de Vereniging Sport en Gemeenten een protocol dat zij samen met de NOC*NSF hebben opgesteld. Dit protocol, het beleid van de gemeente zelf (b.v. inzake gebruik van de velden en kinderen die geen lid zijn van een vereniging de gelegenheid geven om te sporten) en de informatie vanuit de KNVB vormen het startpunt voor onze verdere stappen en besluitvorming.

    Op voorhand zullen we de technische staf vragen om een plan per leeftijdscategorie te maken. Het is niet de bedoeling dat er individuele acties worden ondernomen om te gaan trainen.

    Er kunnen pas activiteiten op de velden plaatsvinden na goedkeuring van het bestuur. De kleedkamers en kantine blijven vooralsnog gesloten.