• Beste leden en ouders/verzorgers van leden van OVC’85,

  Om het sporten voor onze jeugd zo goed en veilig mogelijk te organiseren is er overleg met de gemeente en hockey vereniging MHCO nodig. We moeten namelijk afspraken maken over b.v. openstellingstijden, verkeersstromen, verzamelvakken en hygiëne.

  En als de afspraken gemaakt zijn dan moet daar uitvoering aan worden gegeven, denk b.v. aan het maken van roosters, het plaatsen van bewegwijzering en het maken van protocollen voor de training zelf. Het is daarom de verwachting dat we niet gelijk al vanaf 29 april kunnen gaan trainen.
  Ook zullen we de trainingen gefaseerd gaan invoeren eerst de teams tot en met de O12 en daarna de oudere jeugd. Beide groepen trainen eerst één keer per week. Dit doen we om ervaring op te doen. Mocht alles goed gaan dan kunnen we uitbreiden naar 2x per week.

  We vragen dus nog even jullie geduld. Ook hebben we (veel) extra mensen nodig om het door het NOC*NSF opgestelde en door de gemeente overgenomen protocol (zie: https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_verantwoord-sporten.pdf) te kunnen uitvoeren. Mocht je ons bij de voorbereidingen en/of uitvoering willen helpen dan horen wij dat dan ook graag. Reacties kunnen gestuurd worden naar secretariaat@ovc85.nl

  Om jezelf en je kind alvast goed voor te bereiden vragen we je het NOC*NSF protocol (zie link boven) alvast goed door te nemen. En dan hopen we dat de leden zo snel mogelijk weer kunnen voetballen.

  Met sportieve groet,

  Wim, Hanneke en Monique