• Vertrouwenspersoon

 • OVC’85 is een voetbalvereniging waar iedereen zijn geliefde sport op zijn of haar eigen niveau, zowel prestatief als recreatief, kan en mag beoefenen. OVC’85 is de voetbalvereniging van Oosterbeek en daar zijn we trots op. Trots op het logo en de kleuren, die verwijzen naar de geschiedenis, trots op de mooie omgeving waar we in mogen voetballen en natuurlijk ook trots op de vereniging zelf of de teamprestatie.

  Dat kan alleen als er ook sprake is van een prettige en veilige sportomgeving. Dat is echter geen vanzelfsprekendheid. Agressie, geweld, pesten, discriminatie, criminaliteit en (seksuele) intimidatie horen niet bij sport in het algemeen en OVC’85 in het bijzonder.

  Hoewel OVC’85 er veel aan gelegen is om ongewenst en grensoverschrijdend gedrag buiten de deur te houden, is het niet reëel om te zeggen dat dit gedrag bij OVC’85 niet voorkomt of kan voorkomen. 

  Indien er van dergelijk gedrag sprake is, dan probeer je dat als lid natuurlijk eerst zelf op een normale manier op te lossen. Je maakt het bespreekbaar of spreekt iemand er op aan, eventueel met behulp van een medespeler, trainer of leider. Ook als het gedrag zich niet tegen jou richt, maar tegen een ander, is het van belang om daar tegen op te treden of melding van te maken.

  Levert dat allemaal geen resultaat op, of durf je de persoon niet aan te spreken op het gedrag, dan kan de vertrouwenspersoon daarbij helpen. Hij kan adviseren, ondersteunen en indien gewenst ook bemiddelen. Hij heeft daartoe ook een geheimhoudingsplicht.

  OVC’85 heeft twee vertrouwenspersonen aangesteld. Sanne de Mar en Femke Fleur hebben zich bereid verklaard om deze functie in te vullen.

  Bij één van deze vertrouwenspersonen kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor sporters, trainers, coaches, ouders van minderjarige leden, begeleiders en vrijwilligers.

  Je kunt Femke Fleur bereiken door een mail te sturen naar femke.fleur.vertrouwenspersoon@ovc85.nl. Je kunt Sanne de Mar bereiken via mailadres sanne.demar.vertrouwenspersoon@ovc85.nl.

  Het reglement vind je hier.