• Visie

  • Plezier

    De visie van de vereniging is er op gericht om in de eerste plaats plezier te hebben bij het voetballen.  Plezier staat namelijk los van het niveau waarop je speelt. Zowel voor leden die op prestatief niveau in de selectieteams spelen als voor hen die recreatief sporten is plezier in het spel de belangrijkste voorwaarde. Het aanleren en ontwikkelen van de vaardigheden om te voetballen is dan ook een belangrijk speerpunt van de vereniging. Zorgen voor een reëel opleidingsplan en goede begeleiding daarbij is van groot belang. Het is ook daarom dat de club daarin veel investeert. We noemen onze spelers niet voor niets onze topvoetballers

  • Respect

    Daarnaast hechten wij er veel waarde aan dat tijdens het sporten en alle andere activiteiten bepaalde omgangsvormen in acht worden genomen. Respect voor elkaar, het materiaal en de prachtige omgeving op de Bilderberg vinden we zeer belangrijk. OVC’85 wil in dat opzicht een vereniging zijn waar ieder lid, maar ook iedere gast zich veilig voelt, zichzelf kan zijn en gerespecteerd wordt. Daar past een gedragscode bij en daarbij past ook dat je elkaar daarop aanspreekt en ook kunt aanspreken .Bij OVC ‘85 zijn we trots op onze vereniging, op de wijze waarop we met elkaar om gaan en trots op de rijke historie van Oosterbeek en de omgeving.

  • Betrokkenheid

    Om ook daadwerkelijk te kunnen voetballen is betrokkenheid van de leden en hun ouders/verzorgers  bij de vereniging van cruciaal belang.  Dat brengt met zich mee dat OVC’85 van een lid of van ouder/verzorger verwacht dat hij/zij jaarlijks een bijdrage als vrijwilliger levert. Een vereniging kan alleen maar functioneren, als er door de leden wordt geparticipeerd. Een vereniging is er voor de leden, maar ook door de leden. Daarnaast geeft het gezamenlijk laten functioneren van de vereniging een gevoel van saamhorigheid, van verbinding, zoals bij een vereniging  hoort.