• Op deze pagina tref je de teamindeling aan per leeftijdscategorie voor het komende seizoen 2024/2025.

 • Graag willen we enige toelichting geven bij de totstandkoming van de teamindelingen bij OVC’85. Jaarlijks vindt er logischerwijs een nieuwe indeling plaats van onze teams binnen de leeftijdsklassen Jo7 t/m Jo19, met een herijking eenmaal per jaar in de winter. Hierbij is het laten spelen en met plezier ontwikkelen van onze voetballers op het eigen niveau, tempo en ambitie een belangrijk uitgangspunt. De belangrijkste criteria voor het indelen van onze voetballers waar rekening mee wordt gehouden zijn:

  • Leeftijd;
  • Kwaliteit (techniek/tactiek/fysiek/snelheid/handelingssnelheid);
  • Gedrag (sociale vaardigheden/disciplines/mentaliteit);
  • Sociaal emotionele leeftijd;
  • Kwantiteit (aantal spelers beschikbaar binnen een leeftijdscategorie);
  • Vriendjes en het moment van aanmelden.

  Bij OVC’85 moeten meer dan 400 jeugdspelers ingedeeld worden, dat is geen eenvoudig proces. Onder leiding van de Technisch Coördinator Jeugd (TCJ) en de Leeftijdscoördinator (LC) vindt per leeftijdsklasse deze complexe puzzel plaats. Om dit proces zo rechtvaardig mogelijk te laten verlopen is in grote lijnen de volgende procedure doorlopen:

  1. Na aanvang seizoen worden de teams met de jeugdstaf (bestuurslid voetbalzaken, TCJ en LC) in kaart gebracht. 
  2. Rond de winterstop volgt een eerste evaluatie van de trainer-coach (TC) als verantwoordelijke van de voetbalzaken binnen het betreffende team. Hierbij wordt de TC ondersteund door de overige trainers (welke samen met de teambegeleider de staf van het team vormen). 
  3. Tegen het einde van het seizoen (3/4 van de wedstrijden) volgt een tweede beoordeling van de teams.

  Een intensief proces waarbij iedere voetballer inhoudelijk bekeken en besproken wordt. Hierbij is het goed om te melden dat i.v.m. privacy de beoordelingen NIET openbaar worden gemaakt. Ook gaan we NIET in discussie met ouders over de kwaliteiten van zoon of dochter. Dit is niet alleen ter bescherming van onze topvoetballers, maar ook die van onze jeugdstaf en teambegeleiders, die veelal goedbedoelde vrijwilligers zijn en wekelijks veel energie stoppen om voetbal op de Bilderberg mogelijk te maken. Kortom, als OVC’85 proberen we het proces van indelen zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen.

  Belangrijk en om misverstanden te voorkomen: de indeling is voorlopig en kan nog wijzigen door opzeggingen en/of aanmeldingen. De leider en trainer van de teams worden ‘geworven’ uit de groep ouders van de kinderen (ouderparticipatie). Hiervoor hebben wij gekozen als club, zodat de contributie laag kan blijven.

  Tot slot, nu volgt eerst een verdiende vakantie voor onze spelers en vrijwilligers en daarna kijken we met veel plezier uit naar een nieuw seizoen voetbal!

  Namens bestuur en jeugdstaf,

  Chris Eerens
  Technisch Coördinator Jeugd (TCJ)
  tcj@ovc85.nl